મંત્રીપદ ન મળ્યું? તમિલનાડુમાં રાજ્યપાલ બનવાની તક

| Updated: July 10, 2021 7:24 pm

તાજેતરમાં કેબિનેટના વિસ્તરણ વખતે મંત્રીમંડળમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા ન હોય તેવા એક સાંસદને તમિલનાડુના રાજ્યપાલ બનાવવામાં આવશે તેવી અટકળો છે.

Your email address will not be published.