અમદાવાદ: આજે શહેરનું મહત્તમ તાપમાન 43 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેવાની શક્યતા

| Updated: May 17, 2022 8:13 am

સામાન્ય કરતાં 1.7 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વધુ તાપમાન સાથે અમદાવાદના નાગરિકોએ સોમવારના રોજ 43.6 ડિગ્રી સેલ્સિયસ મહત્તમ તાપમાનનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ સાથે જ અમદાવાદમાં લઘુત્તમ તાપમાન 27.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું.

મંગળવારના રોજ છેલ્લા કેટલાક દિવસો કરતાં થોડું ઓછું તાપમાનની સંભાવના સાથે શહેરમાં મહત્તમ 42 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન રહે તેવી શક્યતાઓ સેવાઇ રહી છે. તદુપરાંત, ભારતીય હવામાન વિભાગ (આઈએમડી)ના નિવેદન અનુસાર, આગામી પાંચ દિવસ દરમિયાન મહત્તમ તાપમાનમાં ઓછા ફેરફારની શક્યતા છે.

સોમવારના રોજ 43.6 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સાથે અમદાવાદ ગુજરાતનું સૌથી ગરમ સ્થળ હોવાનું નોંધાયું હતું. અમદાવાદ માટે રાજ્યના સૌથી ગરમ શહેર તરીકે નોંધાવાનો આ સતત બીજો દિવસ હતો, કારણ કે રવિવારના રોજ પણ અમદાવાદ મહત્તમ 43.7 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન સાથે રાજ્યનું સૌથી ગરમ સ્થળ રહ્યું હતું.

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, સોમવારના રોજ ગુજરાતમાં 42.8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ મહત્તમ તાપમાન સાથે ગાંધીનગર બીજું સૌથી ગરમ સ્થળ રહ્યું હતું. તેમજ સોમવારે ગાંધીનગર બાદ રાજકોટમાં મહત્તમ તાપમાન 42.3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, સુરેન્દ્રનગરમાં 42 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, કંડલામાં 41.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને ભાવનગરમાં મહત્તમ તાપમાન 41 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું.

Your email address will not be published.